Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Login:        Hasło:            Pamiętaj mnie
  |   Przypomnij hasło
Oglądasz: Strona główna > Regulamin
Do tej pory w serwisie zapisało się: 38990 muzyków oraz 5414 zespołów. Ogółem: 44435 profili. | Wczoraj: 95 | W tym tygodniu: 558
25-03-2018
Nowości


Regulamin

portalu SzukamMuzyka.pl§1

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania oraz użytkowania Portalu SzukamMuzyka.pl zamieszczonego pod adresami www.szukammuzyka.pl oraz www.szukammuzyka.com
 2. Regulamin ten określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników z niego korzystających, jak i Administatorów go prowadzących.

§2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Portal – strona internetowa zamieszczona pod adresami www.szukammuzyka.pl oraz www.szukammuzyka.com
 2. Login – unikatowa, prywatna nazwa Użytkownika, którą zastrzegł sobie na etapie rejestracji w Portalu
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana na Portalu i posiadająca swój własny, oryginalny Login
 4. Profil – zbiór wydzielonych zasobów portalu, udostępnionych zarejestrowanemu Użytkownikowi
 5. Profil PREMIUM - rozbudowana, płatna wersja standardowego profilu, w której udostępnione zostały dodatkowe funkcjonalności
 6. Muzyk – indywidualna osoba, zajmująca się muzyką amatorsko lub profesjonalnie, zarejestrowany i posiadający swój profil w Portalu
 7. Zespół – zespół muzyczny zarejestrowany i posiadający swój profil na Portalu
 8. Sala Prób – przedsiębiorca zarejestrowany i posiadający własny profil na Portalu prowadzący wynajem pomieszczeń pod kątem prób zespołów muzycznych 
 9. Klub – przedsiębiorca prowadzący Klub Muzyczny, zarejestrowany i posiadający własny profil na Portalu
 10. Administrator – właściciel Portalu, udostępniający jego zasoby Użytkownikom
 11. Poczta – elektroniczny system wymiany informacji między Użytkownikami, działający wewnątrz Portalu
 12. Gość – osoba przeglądająca zasoby portalu, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem
 13. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dzieło chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

§3

 1. Celem działalności Portalu jest zarządzanie bazą Profili. Ma to na celu:
  1. zrzeszenie osób związanych z muzyką i umożliwienie im precyzyjnego odszukania osób, w celu podjęcia współpracy o charakterze muzycznym
  2. udostępnienie Użytkownikom zasobów portalu, mających pomóc im w zaprezentowaniu własnej twórczości, oraz dobranie osoby do współpracy na podstawie twórczości przez nią zaprezentowanej.
 2. Koncepcja Portalu, jak również cała jego zawartość są objęte ochroną prawną
 3. Wszelkie prawa do Portalu, a przede wszystkim majątkowe prawa autorskie przysługują Administratorowi. Wyjątek stanowią Utwory zamieszczane przez Użytkowników, które są udostępniane Administratorowi na zasadzie licencji, co zostało sprecyzowane w punkcie 2 artykułu 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie w związku z korzystaniem z portalu SzukamMuzyka.pl
 5.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, przy czym oświadcza, że każda nowa, zmieniona wersja Regulaminu będzie zamieszczona na Portalu i dostępna do wglądu dla Użytkownika.

§4

 1. Aby korzystać z portalu, Użytkownik musi się zarejestrować za pomocą odpowiedniego formularza, zamieszczonego na Portalu, tworząc tym samym swój unikatowy Profil oraz Login, na podstawie którego będzie on identyfikowany przez resztę Użytkowników.
 2. Zarejestrowanie się osoby jako Użytkownika Portalu, jest równoznaczne z:
  1. zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu
  2. zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie przez Administratorów Portalu usług na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych przy rejestracji Profilu, oraz wizerunku i materiałów multimedialnych, zamieszczonych w Profilu.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik tworzy swoje hasło dostępowe, umożliwiające mu zalogowanie się na Portalu i korzystanie ze swojego profilu. Użytkownik na tym etapie deklaruje również, czy zakładany profil będzie reprezentował indywidualnego Muzyka, czy też Zespół.
  1. Jeśli Użytkownik deklaruje swój Profil, jako Profil indywidualnego Muzyka, zobowiązuje się on podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia.
  2. Jeśli Użytkownik deklaruje swój Profil, jako Profil Zespołu, zobowiązuje się on do podania adresu e-mail, na który wysyłane będą powiadomienia.
 4. Użytkownik zakładając swój profil, otrzymuje możliwość opublikowania w nim Utworów w formie pliku mp3, oraz zaprezentowania linku odnoszącego do zewnętrznych materiałów z nim związanych, zamieszonych na innych stronach internetowych, jednak publikowane materiały nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Niedozwolone jest zakładanie profili z przeznaczeniem innym niż to, do którego zostały stworzone.
 6. Przy rejestracji na portalu Studiów Nagraniowych, Sal Prób i Klubów Muzycznych, Użytkownik ma obowiązek skorzystać z profilu specjalnie dla tego celu utworzonego. Niedozwolone jest wykorzystywanie profilu Muzyka bądź Zespołu w celu reklamowania swojego przedsiębiorstwa.
 7. W razie naruszenia postanowień Regulaminu lub jakiegokolwiek naruszenia norm etycznych związanych z użytkowaniem internetu, Administrator może usunąć lub zablokować Profil Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia.
§5

 1. Aktywując opcję PREMIUM dla swojego profilu, Użytkownik na okres 12 miesięcy otrzymuje:
  1. możliwość zamieszczenia w profilu do 10ciu Utworów
  2. zamieszczenia swojej dyskografii włączając w to prezentację okładek płyt, przy produkcji których miał swój udział
  3. możliwość sprzedaży swojego dzieła za pośrednictwem specjalnych funkcjonalności udostępnionych przez Portal w tym celu
  4. możliwość rezygnacji z wyświetlania materiałów reklamowych na jego Profilu
 2. Portal w żaden sposób nie pośredniczy i nie czerpie korzyści ze sprzedaży dzieła Użytkownika.
 3. Przy nabywaniu opcji PREMIUM rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Wszelkie reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać Login, adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wyeliminowania jej przyczyn, Użytkownik ma prawo zrezygnować z wykupionej opcji. Opłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od uznania reklamacji.

§6

 1. Użytkownik, decydując się na korzystanie z Portalu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zarówno na samym Portalu, jak i poza nim (w szczególności dotyczy to publikowania wizytówki Profilu na zewnętrznych stronach nie będących częścią samego portalu) oraz na wgląd przez innych Użytkowników oraz Gości w materiały i informacje, które zamieści na swoim profilu.
 2. Z chwilą zamieszczenia Utworu, do którego Użytkownik posiada prawa autorskie, udziela on Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie utworu na wszystkich polach eksploatacji, obowiązującej zarówno na terenie Polski jak i zagranicą. Licencja ta udzielana jest w celach umożliwiających świadczenie usługi przez Administratora.
 3. Administratorzy i właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych na Portalu. W razie jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich w rozumieniu prawa polskiego czy zagranicznego, Użytkownik godzi się ponieść wszystkie konsekwencje wynikające z tego naruszenia i zaspokoić wszystkie roszczenia na własny koszt i na własne ryzyko.
 4. Jeśli w wyniku naruszenia prawa przez Użytkownika, do odpowiedzialności zostaną pociągnięci Administratorzy Portalu, Użytkownik godzi się w całości wynagrodzić straty poniesione przez Administratorów Portalu oraz ponieść wszystkie koszty postępowania sądowego.
 5. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 26 kwietnia 2010 r.
O nas | Reklama | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt
Szukam muzyka Szukam muzyka Szukam muzyka Szukam muzyka Szukam muzyka
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych
jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodę właściciela serwisu.
Copyright © 2018 www.szukammuzyka.pl